ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защо използваме Вашите лични данни?

Ще използваме Вашите лични данни, за да можем да се свържем с Вас и за да Ви предоставим полезна и търсена от Вас информация относно продуктите, предлагани от Дружеството

Ще Ви предоставим историята и всички подробности за запитванията Ви, в случай на поискване от Ваша страна.

Какви лични данни събираме?

Винаги обработваме Вашето име, имейл адрес и телефон, които ни изпращате, когато ни отправяте запитвания, с цел обратна връзка с Вас.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Не предоставяме под каквато и да е форма Вашите лични данни на трети лица без Вашето изрично съгласие.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Обработването на Вашите лични данни, подадени чрез регистрационната форма, е въз основа на съгласието, което давате, преди да отправите запитването.

Право да оттеглите съгласието си:

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време чрез натискане на Бутон “Оттегляне на съгласие“

Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ще съхраняваме Вашите данни, докато не оттеглите съгласието си затова, но не повече от 3 седмици.

След като оттеглите съгласието си или след изтичане на срока, посочен по-горе, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Моля, прочетете пълния текст на Политиката ни за защита на лични данни.

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на Вашите лични данни, моля свържете се с нашия Отговорник за защита на личните данни, който с удоволствие ще ви отговори.

Данни за контакт:

Име на Администратора на лични данни: Балканкерамик АД.

Адрес: Гр Нови Искър ул. Заводско шосе №52.

Лице за контакт:

personaldata.protection@balkanceramic.bg

20.05.2018г.