Централен офис и производствоАдрес: гр. Нови Искър, ул. Заводско шосе 52

Търговски отдел: 0888747552;   0884978999

Счетоводство: 0889513372

E-mail:

Търговски отдел: office@balkanceramic.bg

Счетоводство: acc@balkanceramic.bg

Skype: balkanceramic

Facebook: Balkanceramic Plc Балканкерамик АД

Работно време: от 08:00 до 16:30, от понеделник до петък