Стомано-бетонен отводнителен окоп тип ЕО 1:1

Размери : 100 / 132 / 50 см

Rating:
Contact To Seller
X

Asc To Seller