Централен офис и производствоАдрес: гр. Нови Искър, ул. Заводско шосе 52

Счетоводство: 02 991 72 42; 0889 513 372

Търговски отдел: 02 991 84 10; 0886 111 732

E-mail:

Търговски отдел: balkanceramic@gmail.com balkanceramic@abv.bg

Счетоводство: zaneva.balkanceramic@gmail.com

Skype: balkanceramic

Facebook: Balkanceramic Plc Балканкерамик АД

Работно време: от 08:00 до 16:30, от понеделник до петък