thumb-9Балканкерамик АД се намира на територията на район Нови Искър-София. Фирмата е наследник на Държавен Керамичен Завод – Нови Искър и е собственост на “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД.

Оборудван с най-съвременна техника и ползващ най-новите технологии, завода разполага с напълно автоматизирана линия за производство на бетонни керемиди и аксесоари за цялостно комплексно изграждане на покривна система на шведската фирма “АВЕСЕ”, както и автоматизирана линия за производство на качествени бетонови изделия на фирмата “AME” Австрия. Продуктите са в съответствие с всички необходими стандарти по БДС, европейски норми и система по качествен контрол ISO 9001-2008.

Качеството на произвежданите в “БАЛКАНКЕРАМИК” АД покривни системи и бетонни изделия се гарантира от внедрените автоматизирани високотехнологични производствени линии, от високият професионален опит на специалистите и от постоянният строг лабораторен контрол. Рецептурните състави на произвежданите изделия са внедрени от водещи европейски фирми с дългогодишен опит и доказани качества на европейския пазар. Всички те са съобразени със стандартите и изискванията за покривни системи и бетонни изделия. Материалите за производство (цимент, пясък, оцветители, химически добавки и др.) се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелства за качество и декларации за съответствие. Независима лаборотория извършва непрекъснато входящ контрол съгласно нормативните документи за качество на материалите, подробно систематизирани и описани в дневници за производствен контрол.

Продуктите на „БАЛКАНКЕРАМИК” АД са предназначени за всякакви сгради, и всякакви климатични условия.

Мисия на фирмата

Да създаваме и задържаме клиенти и да произвеждаме висококачествени бетонни изделия като развиваме продуктите си съобразно последните глобални тенденции и изисквания за качество за да затвърдим фирмата като име на пазара.

Балканкерамик АД цели просперитет в дългосрочен план, като за целта: налагане на пазара ясно отличавайки се от конкурентните фирми количествено, качествено и асортиментно поддържа производството на продуктите си проучва и задоволява изискванията и нуждите на настоящите и потенциалните си клиенти разширява максимално влиянието в строителните среди социално, интелектуално развитие на служителите и работниците.